Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
12.1.2024

1. Rekisterin nimi
Venepaikkarekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö
Työpäällikkö
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4622

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Palvelupiste
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4053

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa
Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava[at]savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötiedon käsittelyn tarkoituksena on kaupungin venepaikkojen hallinta ja luovutus. Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, siihen liittyvään viestintään ja laskutukseen.

Tietoja ei käytetä markkinointiin tai suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen (vuokrasopimus).

6. Rekisterin tietosisältö
Venepaikkojen vuokraajien etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnume-ro, sähköpostiosoite, henkilötunnus/Y-tunnus
Venepaikan sijainti ja numero
Veneen tiedot
Verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet, IP-osoitteet

7. Henkilötietojen tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisterin tietoihin.

Henkilötietoja käsittelevät myös sähköisen varausjärjestelmän palveluntuottaja ja sen käyttämät alihankkijat. Savonlinnan kaupunki on tehnyt palveluntuottajan kanssa palvelusopimuksen, jonka perusteella palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Savonlinnan kaupungin lukuun.

9. Henkilötietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU / ETA alueen ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään venepaikkasopimuksen ajan ja laskutustiedot siihen asti, kunnes maksut suoritettu.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet
A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus
Varaustiedot sähköisessä varausjärjestelmässä ja laskutustiedot laskutusohjelmassa, joihin kumpaankin käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaan. Tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet käsittelemään tietoja Savonlinnan kaupungin erityisehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Rekisterin käyttö on rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtäviensä perusteella. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla käyttöoikeuksia, toteutta-malla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.